bilutrustning
Loading...
X

Säkerheten höjs med rätt bilutrustning

2017 kördes det mer bil en någonsin i Sverige. Enligt transportstyrelsen körde personbilar totalt lite drygt 6,8 miljarder mil. Det är ca 1211 mil per bil i Sverige. Att köra bil och att vara ute mycket på vägarna är förknippat med risker. Med 253 dödsfall i trafiken 2017 är det uppenbart att det finns stor potential att minska risken som en bilresa innebär. 253 dödsfall är för mycket, men tack vare utvecklingen inom bilutrustning så var den siffran ändå den lägsta i modern tid. Genom tekniska utvecklingar kan Sverige gå mot målet att ha färre än 220 omkomna i trafiken innan 2020. Än är det en bit att gå, men tack vare framgången inom ny bilutrustning har man sedan nollvisionen antogs sänkt antalet döda från nästan 550. Detta är en stor sänkning, mycket tack vare de framgångar man sett inom utvecklingen av tekniken i bilarna.

 

Bilarna idag har många nya funktioner genom sin bilutrustning, och det är också klart att utvecklingen av dessa inte stannar av. Detta måste ses som mycket positivt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.  Genom att stötta utvecklingen kan också många fler liv räddas. Exempelvis menar Trafikverket att man genom att utrusta alla bilar med den bilutrustning som varnar bilförare om att man lämnar körfältet, hade kunnat spara 30 liv om året.  Det innebär att man innan 2020 hade kunnat sänka de 253 döda i trafiken 2017 till 223. Även om det inte riktigt når hela vägen fram till målet, är det otroligt att ett sådant resultat skulle kunna nås genom att installera endast en typ av bilutrustning. Kan man dessutom hitta mer teknologi för att höja säkerheten är inte målet som är satt omöjligt att nå, även om tiden kan tyckas vara knapp. Med rätt utrustning i bilarna blir vägarna säkrare, vilket behövs med de 6,8 miljarder mil som körs av personbilar.

Leave Your Observation

Your email address will not be published. Required fields are marked *